085-004 10 85 info@cshypotheken.nl

Het is al langer bekend, toch is er pas echt aandacht voor de gevaren van een aflossingsvrije hypotheek sinds Tros Radar er een paar dagen geleden in haar uitzending aandacht aan besteedde.

De naam aflossingsvrije hypotheek is misleidend. Natuurlijk moet de lening afgelost worden. Een betere naam zou zijn: hypotheek met uitgestelde aflossing. Wanneer de lening afgelost moet worden is afhankelijk van het contract met de bank. De meeste contracten zijn in het verleden gesloten met een termijn van dertig jaar. Na afloop moet dan afgelost worden. Omdat de fiscale aftrek ook een termijn van 30 jaar kent, komen aflossing en verlies van belastingvoordeel tegelijkertijd. Daar komt vaak nog bij dat het inkomen op pensioenleeftijd ook nog een stuk lager is. Een gevaarlijke mix van factoren die -terecht- voor veel onrust zorgt.

CS Hypotheken brengt de gevolgen van een aflossingsvrije hypotheek graag voor je in kaart en bespreekt hoe we de hypotheek kunnen inpassen in een gedegen financieel plan.

Meer weten? Bel of mail met Mara Felesia. Zij is bereikbaar via 084 -86 85 262 of via info@cshypotheken.nl.